Tuesday, May 17, 2016

Hướng dẫn khôi phục blogspot bị xóa đơn giản


Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khôi phục blogspot bị xóaNguyên nhân blogspot bị xóa:

- Viết quá 200 bài 1 ngày
- Chia sẻ quá nhiều lên google+
- Đi link ồ ạt cho blogspot

Các khắc phục bogspot bị xóa:

- Gửi thư cho google bằng cách xem dưới đây


No comments:

Post a Comment