Tuesday, May 17, 2016

Theo dõi hoạt động khi hoạt động xảy ra trên trang web của bạn


Hiểu rõ hơn về vấn đề đó

Google Analytics không chỉ cho phép bạn đo lường doanh số bán hàng và chuyển đổi, mà còn cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu mới về cách khách truy cập sử dụng trang web của bạn, cách họ đến trang web của bạn và cách bạn có thể giữ họ quay lại.


Analytics trên mạng xã hội

Web là một vị trí trên mạng xã hội và Google Analytics đo lường thành công của các chương trình truyền thông xã hội của bạn. Bạn có thể phân tích cách khách truy cập tương tác với các tính năng chia sẻ trên trang web của bạn (như nút Google +1) và tham gia nội dung của bạn trên nền tảng xã hội.


No comments:

Post a Comment