Tuesday, May 17, 2016

Phân tích trang web cấp doanh nghiệp


Google Analytics không chỉ cho phép bạn đo lường doanh số bán hàng và chuyển đổi, mà còn cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu mới về cách khách truy cập sử dụng trang web của bạn, cách họ đến trang web của bạn và cách bạn có thể giữ họ quay lại.

Công cụ phân tích

Google Analytics được tạo trên nền tảng báo cáo mạnh mẽ dễ sử dụng, do đó, bạn có thể quyết định dữ liệu nào bạn muốn xem và tùy chỉnh các báo cáo của bạn, chỉ với một vài nhấp chuột.


Nội dung Analytics

Báo cáo nội dung giúp bạn hiểu những phần nào của trang web của bạn đang hoạt động tốt, những trang nào phổ biến nhất để bạn có thể tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng của mình.

No comments:

Post a Comment